Historie druidů

Druidové v dávné historii

Druidové zastávali u historických Keltů více funkcí. Předvším se jednalo o kněží, kteří vykonávali náboženské obřady, zprostředkovávali kontakt se světem bohů a věštili budoucnost. Uctívali stromy, obřady také vykonávali v posvátných hájích. Fungovali jako léčitelé nebo bylinkáři. Vystupovali jako bardi šířící slovesnost, skládali básně a písně. Plnili i roli soudců nebo rádců. Souhrnně se jednalo o uznávané představilete tehdejší keltské inteligence.

Výše uvedený popis činnosti druidů je mírně zjednodušen v rámci stručné osvěty. Také je pravda, že v historických pramenech se o druidech nebo obecně o Keltech mnoho nedochovalo. Proto náš popis činnosti druidů nemůže být úplně stoprocentní.

Druidové v dnešní době

Současní druidové patří mezi představilele novodobých rekonstrukcionalistických aktivit, které navazují na historický odkaz Keltů. Ať už obnovou keltských náboženských tradic, ukázkami keltského způsobu života v keltských skanzenech, přednáškami, výukovými programy, workshopy nebo podobně zaměřenými akcemi.

Nahoru

© Ornamentum