Druidství dnes

Jak se stavíme k druidské tradici dnes? Níže uvedené myšlenky jen rámcově vymezují možnou dnešní cestu k druidství. Jsou jakýmsi výchozím bodem, nikoliv souhrnem přesných pravidel. Je věcí konkrétních druidů, jakým způsobem se k daným problémům postaví. Samozřejmě různí lidé mohou mít různé názory a mohou také stejné myšlenky naplňovat jiným způsobem.

Protože přesné historické prameny nejsou k dispozici, opíráme se mnohdy o dohady a hypotézy (které možná nikdy nikdo nepotrvrdí ani nevyvrátí). Částečně se tedy věnujeme určité rekonstrukci. Není poctivé tvrdit, že všechno na 100 % víme. Ovšem navázání na přerušenou tradici nemůže být přesná kopie toho, co se nám o dávných druidech dochovalo (nebo co se dochovalo obecně o Keltech). Předně bychom měli vnímat tehdejší druidy v souvislostech historické doby. Platily jiné zákony, lidé se řídili jinými pravidly. A obdobně současné druidství by mělo také respektovat kontext 21. století.

Pokud dnes slavíme stejné svátky jako Keltové, tak bychom měli rozpoznat určitý rozdíl mezi tehdejší společností, která byla více spjata se zemědělskými pracemi a s přírodou, než moderní člověk žijící ve městě. Samozřejmě je dobře, že si připomínáme svátky kola roku. Tím si uvědomujeme přírodní cykly a vnímáme přírodu intenzívněji, zvláště když se k oslavám scházíme přímo v přírodě.

Obdobně bychom měli přistupovat k uctívání přírody. V minulých dobách byl vztah k přírodě jiný než dnes. V současnosti bychom si měli uvědomovat zranitelnost přírody. Měli bychom také chápat úlohu, kterou příroda může vykonat pro duševní i tělesné zdraví člověka.

Samozřejmě nebudeme dnes provádět na rituálech zvířecí oběti a ani lidské oběti. Takové zvyky bychom ovšem měli vnímat v kontextu doby, i když v době Keltů byly příležitostně takové oběti vykonávány. Například Římané (jako současníci Keltů) také nebyli mírumilovní a prováděli určité věci, které se z dnešného pohledu jeví velmi kruté a nepřijatelné. Přesto můžeme starověký Řím i starověké Řecko považovat za jeden ze základů evropské kultury a civilizace. Nakonec i naše současná doba a kultura může být za několik stovek nebo tisíc let hodnocena jako krutá.

Nahoru

© Ornamentum